Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Alimentai internetu

ALIMENTAI INTERNETU

Alimentai internetu kaina nuo 100 eurų – tik su kvalifikuota ir patikima advokatų pagalba

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes alimentų priteisimas bei padidinimas žymiai pigesnis, paprastesnis ir patikimesnis su kvalifikuota advokatų pagalba. Alimentų priteisimas arba padidinimas be advokato pagalbos neretai baigiasi kliento nesėkme veltui praleisto laiko ir pinigų prasme. Naudodamiesi vien paprastų teisininkų ar įmonių nekvalifikuota pagalba, jūs ne tik negalėsite prisiteisti savo patirtų išlaidų, bet ir prisiimate asmeninę riziką dėl neprofesionaliai parengtų procesinių dokumentų trūkumų, dėl kurių teismai dažnai apskritai atsisako nagrinėti vaiko išlaikymo priteisimo arba padidinimo reikalavimas.

ALIMENTAI INTERNETU – spauskite pasirinktą nuorodą ir sužinokite tikslią kainą

Nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas internetu

Nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimas internetu

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas internetu

Tik su advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Alimentai internetu – tinka nenorint niekur vykti arba gyvenant užsienyje (Anglijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, t.t.)

Patyrę advokatai padės jums priteisti arba padidinti vaiko išlaikymą nuotoliniu būdu (internetu). Teikiame tik patikimą ir kvalifikuotą teisinę pagalbą. Visos teisinės paslaugos teikiamos tiesiogiai advokatų, o ne tarpininkų. Todėl pigiau gausite profesionaliai be trūkumų parengtus procesinius dokumentus ir kitas pageidaujamas teisines paslaugas, tarp kurių numatomos teisinės konsultacijos, reikalingų pažymų surinkimas, dokumentų kopijų patvirtinimas, pranešimų apie teismo procesą suinteresuotiems asmenims išsiuntimas, procesinių dokumentų su visais priedais teismui pateikimas, teismo bylos vedimas, informavimas apie proceso eigą, atstovavimas teisme, t.t. Patikėkite visus alimentų priteisimo arba padidinimo formalumus kvalifikuotiems advokatams ir jums neteks nusivilti, nes nebus jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų, o jūsų patirtos teisinės išlaidos galės būti teismo priteistos atgal. Norint pradėti alimentų priteisimo arba padidinimo procesą, jums tereikia užpildyti vieną iš šių anketų (nepilnamečio vaiko alimentų priteisimas internetu, nepilnamečio vaiko alimentų padidinimas internetu, pilnamečio vaiko alimentų priteisimas internetu) ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą. Alimentų priteisimo arba padidinimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties.

Alimentai internetu – dažniausiai užduodami klausimai

Kaip nustatomas minimalus vaiko išlaikymo dydis?

Vaiko išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Todėl bylos nagrinėjimo metu turi būti atsakyta į klausimus, kokios yra realios šalių (tėvo ir motinos) pajamos, tikroji turtinė padėtis, kokie realūs būtini vaiko poreikiai, kiekvieno iš tėvų dalis, kuria jie turi prisidėti prie vaiko išlaikymo ir panašiai. Paprastai priteisiamas išlaikymas vaikui sudaro pusę minimalios mėnesinės algos. Bet jeigu vaikas, pavyzdžiui, turi sveikatos problemų ar išskirtinių gabumų, dėl ko atsiranda papildomų išlaidų, tai gali būti priteisti ir didesni vaiko alimentai.

Kokia yra tėvų turtinės padėties reikšmė vaiko alimentų dydžiui?

Tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, tačiau ne lemiamas, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio. Teismas taip pat vertina, kokio amžiaus yra tėvas, jo pastangas susirasti darbą, ar tėvas turi kitų išlaikytinių, ar turi nekilnojamo turto ir panašiai. Paprastai, jeigu tėvas yra jaunas ir darbingas, tai nepateisinama, kad jis neturi darbo ir pajamų.

Kiek teismas gali priteisti alimentų, jeigu vaiko tėvas gauna minimalų atlyginimą?

Minimali mėnesinė alga yra tik orientacinis kriterijus, į kurį atsižvelgiama priteisiant vaiko išlaikymą, tačiau galutinis teismo sprendimas dėl vaiko išlaikymo dydžio priimamas, įvertinus visas susijusias bylos aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad tėvų pareiga teikti išlaikymą vaikams yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar visišku pajamų negavimu.

Ar galima neišsituokus iš vyro reikalauti alimentų vaikui?

Taip, galima. Net ir neišsituokus galima kreiptis į teismą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaiko tėvas visiškai neprisideda arba nepakankamai prisideda prie vaiko išlaikymo. Be abejo, esant galimybei, dėl vaiko išlaikymo mokėjimo geriausia susitarti taikiai. Tam galima netgi paprašyti, kad teismas patvirtintų atitinkamą tėvų pasirašytą bendrą susitarimą, kurio būtų privalu laikytis. Nepavykus sutarti taikiai dėl vaiko alimentų mokėjimo, visuomet galima reikšti ieškinį ir reikalauti priteisti vaiko išlaikymą teisminiu keliu.

Kada gali būti padidinti vaiko alimentai?

Priteistų alimentų dydis gali būti perskaičiuotas ir padidintas, atsiradus papildomoms vaiko išlaikymo išlaidoms (pavyzdžiui, vaiko liga, specialūs poreikiai, slaugymas, nuolatinė priežiūra ir kt.). Prireikus, teismas gali priteisti būsimų vaiko gydymo išlaidų atlyginimą. Jeigu nepakanka priteistų alimentų vaiko išlaikymui, jūs visuomet turite teisę kreiptis į teismą su reikalavimu, kad priteistas vaiko išlaikymo dydis būtų perskaičiuotas ir pakeistas (padidintas).

Ar galima reikalauti laikino vaiko išlaikymo mokėjimo, kol vyksta bylos nagrinėjimas?

Taip, kol vyksta bylos dėl alimentų priteisimo nagrinėjimas, teismo galima prašyti, jog būtų priteistas laikinas vaiko išlaikymas. Įstatymai užtikrina teisę gauti laikiną išlaikymą iš karto nuo kreipimosi į teismą dienos iki bus galutinai išnagrinėtas vaiko išlaikymo klausimas ir priimtas atitinkamas teismo sprendimas. Laikinas vaiko išlaikymo priteisimas aktualus, kuomet, pavyzdžiui, vien motinos gaunamų pajamų nepakanka patenkinti vaiko poreikiams ir būtina kuo skubiau spręsti šią problemą. Laikinas vaiko alimentų priteisimas skirtas vaiko interesų apsaugai, todėl visuomet gali būti įtrauktas į alimentų ieškinį kaip papildomas reikalavimas.

Už kokį laikotarpį galima reikalauti nemokėtų vaiko alimentų įsiskolinimo?

Alimentai vaikui priteisiami nuo ieškinio dėl alimentų priteisimo pareiškimo dienos. Tai reiškia, kad vaiko alimentų priteisimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos. Tačiau kas jeigu vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie vaiko išlaikymo ilgesnį laiko tarpą? Už kokį tuomet laikotarpį galima iš vaiko tėvo reikalauti nemokėtų alimentų įsiskolinimo? Tuo atveju, kai vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie vaiko išlaikymo, jūs turite teisę reikalauti padengti susidariusį nemokėtų alimentų įsiskolinimą už pastarųjų trijų metų laikotarpį. Jeigu vaiko tėvas epizodiškai prisidėjo prie vaiko išlaikymo, tuomet šia jo prisidėta prie vaiko išlaikymo suma reikalaujamas alimentų įsiskolinimas gali būti sumažintas. Bet kuriuo atveju, esant vaiko išlaikymo įsiskolinimui, tiek alimentų priteisimas, tiek alimentų įsiskolinimo priteisimas, kaip du atskiri reikalavimai, turi būti pareikšti teismui teikiamame ieškinyje.

Kokia yra vaiko alimentų įsiskolinimo išmokėjimo tvarka?

Priimdamas sprendimą dėl vaiko alimentų įsiskolinimo priteisimo, teismas gali nustatyti vaiko išlaikymo prievolę netinkamai vykdančio arba visiškai jos nevykdančio tėvo turtui priverstinį įkeitimą (hipoteką). Tokiu atveju, jeigu teismo sprendimas dėl išlaikymo būtų nevykdomas, išlaikymo įsiskolinimas galėtų būti išieškomas iš įkeisto turto įstatymų nustatyta tvarka. Piktybiškai alimentų nemokantys tėvai neišvengiamai taps skolingi valstybei. Jeigu pinigai liks nesumokėti, jie bus išieškoti net vaikams tapus pilnamečiais. Kuo ilgiau nebus sumokėta, tuo labiau augs metinės palūkanos.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.