Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Sutuoktinių turto dalybos

SUTUOKTINIŲ TURTO DALYBOS

Skyrybos ir turto dalybos – jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų


Skyrybos ir sutuoktinių turto dalybos internetu – pradėkite skyrybų procesą dabar užpildydami skyrybų anketą. O jeigu turite klausimų pateikite užklausą.

Sutuoktinių turto dalybos – ką reikia žinoti?

Nagrinėjant santuokos nutraukimo bylas ypač svarbus klausimas, kurį turi išspręsti teismas yra santuokinių turto padalijimas. Dalinant bendra nuosavybe sutuoktiniams priklausantį turtą remiamasi lygių dalių principu.

 • Šis principas reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokiomis dalimis kiekvienas iš sutuoktinių prisidėjo prie bendro turto įsigijimo, bendra sutuoktiniams priklausanti nuosavybė dalinama į lygias dalis.
 • Stengiamasi turtą padalinti taip, kad kiekvienam sutuoktiniui tenkančios turto dalys būtų daugiau mažiau panašios.

Turto padalijimo būdai gali būti labai įvairūs – galima tiesiog viską pasidalinti per pusę, tačiau tai ne visuomet yra patogu.

Kartais daug patogiau įvertinti turimo turto vertes ir pasidalinti turtą, neliekant jo bendrasavininkiais, kad ateityje galėtumėte laisvai spręsti dėl sau likusio turto realizavimo, pagerinimo ir panašiai. Pavyzdžiui, butą paliekant vienam, o sodo sklypą ir automobilį kitam; arba butą paliekant vienam, o kitam išmokant pusės buto vertės dydžio kompensaciją.

Santuoką nutraukdami bendru sutarimu dėl turto padalijimo ir kitų klausimų sprendžiate patys, tad galite susitarti taip, kaip jums patogu.

Atkreiptinas dėmesys, jog, esant tam tikroms įstatymuose numatytoms sąlygoms, teismas gali nukrypti nuo lygių dalių turto padalinimo principo. Pavyzdžiui, sutuoktinis, su kuriuo lieka gyventi vaikai, gali prašyti jam priteisti didesnę turto dalį.

Norint pradėti skyrybų procesą ir kartu pasidalinti pageidaujamu būdu santuokoje įgytą turtą, jums tereikia užpildyti skyrybų anketą, o toliau mes pasirūpinsime visu jūsų skyrybų procesu iki pat galutinio teismo sprendimo dėl ištuokos:

 1. Konsultuosime jus visame skyrybų procese,
 2. už jus parengsime visus skyrybų dokumentus,
 3. surinksime santuokos nutraukimo byloje reikalingus duomenis (pažymas),
 4. patvirtinsime dokumentų kopijas,
 5. pranešime apie skyrybų procesą visiems suinteresuotiems asmenims,
 6. pašalinsime bet kokius trūkumus,
 7. informuosime jus apie bylos eigą,
 8. suteiksime atstovavimo paslaugas,
 9. vesime skyrybų procesą iki pat teismo sprendimo dėl ištuokos gavimo.

Skyrybų kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų skyrybų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties. Užpildykite skyrybų anketą dabar ir gaukite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą.

Turto dalybos skiriantis – kaip skiriantis dalinamas sutuoktinių finansinis turtas?

Jeigu santuokos metu įsigijote obligacijų ar kitos rūšies vertybinių popierių, sukaupėte finansinę atsargą, pavyzdžiui, santaupas grynais – sutuoktiniams priklausančios turto dalys nustatomos šalių susitarimu arba teismo sprendimu.

Dažnai nusprendžiama, jog tam tikros rūšies sukauptas turtas atitenka vienam sutuoktiniui, o kitos rūšies – kitam.

Dalinant ne grynuosius pinigus, vienam iš sutuoktinių taip pat gali būti sumokama kompensacija, proporcinga kitam sutuoktiniui palikto finansinio turto daliai.

Kilus ginčui, gali būti nusprendžiama sukauptą finansinį turtą likviduoti, o gautas iš pardavimo lėšas paskirstyti pagal numatytas turto dalis.

Turto dalybos ir skolos – kas vyksta su sutuoktinių bendromis skolomis skyrybų atveju?

Kalbant apie bendrą turtą svarbu nepamiršti, kad sutuoktiniai kartu įgyja ne tik turtą, bet ir įsipareigojimus, todėl net ir vieno iš sutuoktinių parašu patvirtinti finansiniai įsipareigojimai, tokie kaip vartojimo kreditai ar lizingai, tampa abiejų sutuoktinių atsakomybe.

Taigi skyrybų metu dalinamas ne tik sutuoktinių sukauptas turtas, bet ir skolos.

Esant poreikiui, kreditoriai gali pritarti finansinių skolų perkėlimui vienam iš sutuoktinių, tačiau dėl to svarbu laiku susitarti.

Ikisantuokinio turto dalybos – kokios yra sutuoktinio teisės į kito sutuoktinio turtą, įgytą iki santuokos sudarymo?

skyrybų atveju asmeninis kiekvieno sutuoktinio turtas nėra dalinamas.

Bendra sutuoktinių nuosavybe laikomas tik tas turtas, kuris įgyjamas nuo santuokos sudarymo momento, todėl nei prieš santuoką įsigytas automobilis, nei nekilnojamas ar bet koks kitas turtas automatiškai netampa kito sutuoktinio nuosavybe susituokus.

Taigi iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė, o kitas sutuoktinis jokių teisių į šį turtą neturi.

Išimtis taikoma turtui, esančiam šeimos būstu (šeimos gyvenamąja vieta), kadangi tokiu atveju atsiranda šeimos turto teisinis rėžimas.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu yra nepilnamečių vaikų ir jų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su kitu (ne turto savininku) sutuoktiniu, teismas gali nustatyti uzufruktą – sutuoktinio teisę naudotis šiuo turtu (gyvenamąja patalpa) iki vaikai sulauks pilnametystės.

Turto dalybos, esant pagerinimui – kaip dalinamas vieno sutuoktinio nuosavybe esantis, bet kito sutuoktinio pagerintas turtas?

Asmeninė nuosavybė gali tapti bendru turtu, kai vienas iš sutuoktinių ženkliai pakelia kito sutuoktinio asmeninės nuosavybės vertę.

Dalindami besiskiriančiųjų pagerintą turtą teismai laikosi šių principų:

 1. Jeigu turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, yra iš esmės pagerintas kito sutuoktinio dėka (ar abiejų bendrai), tai jis pripažįstamas abiejų bendru turtu. “Pagerinimas iš esmės” – pavyzdžiui, kapitalinis buto remontas, o ne tik sienų perdažymas.
 2. Jeigu turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, yra šiek tiek pagerintas kito sutuoktinio dėka, tai jis netampa bendru, bet pagerinusiam sutuoktiniui priteisiama kompensacija. Tarkime, jei vyras perdažė žmonos butą, tai vyrui už tai gali būti priteista kompensacija, bet butas liks žmonai. Analogiškai daroma, ir jei vienas sutuoktinis įdėjo daugiau nuosavų pinigų perkant tą daiktą.
 3. Jeigu turtas, kuris yra bendra nuosavybė, iš esmės pagerintas vieno sutuoktinio dėka, tai tam sutuoktiniui gali būti priteista didesnė to turto dalis. Tarkime, jei bendras vyro ir žmonos namas buvo rekonstruotas iš vien žmonos paveldėtų pinigų, tai žmonai gali būti priteista ne 50%, bet 75% tokio namo (tikslus procentas priklausys nuo indėlio). Jei turtą pagerino vieno sutuoktinio giminaičiai, tai yra tas pats, kas būtų pagerinęs tas sutuoktinis.

Turto dalybos natūra ne visuomet galimos dėl objektyvių priežasčių – kitų skyrybų turto padalijimo būdų taikymas

Turto padalijimas natūra laikytinas prioritetiniu būdu. Kiti, ne natūra, turto padalijimo būdai, gali būti taikomi esant pakankamai rimtam pagrindui, patvirtinančiam padalijimo natūra nepriimtinumą ar negalimumą.

Negalimumas yra objektyvus – techniškai neįmanoma konkrečių turto objektų paskirstyti ar turto dalių atskirti (pavyzdžiui, dėl pernelyg mažos priklausančios dalies, nesant izoliuotų patalpų ir techninių sąlygų jas atskirti).

Nepriimtinumas vertinamas kaip subjektyvaus pobūdžio aplinkybė – čia vertinami bendraturčių santykiai, jų galimybės objektą bendrai valdyti ir naudoti.

Turto dalybos nutraukiant santuoką ne visuomet baigiasi lygiomis dalimis – atvejai, kada sutuoktinių turtas gali būti padalintas nelygiomis dalimis

Įstatymuose yra įtvirtintos sąlygos, kada sutuoktinių turtas gali būti padalytas nelygiomis dalimis.

Nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo yra pateisinamas, atsižvelgus į:

 • nepilnamečių vaikų interesus,
 • sutuoktinio sveikatos būklę,
 • sutuoktinio turtinę padėtį,
 • kitas svarbias aplinkybes.

Atsižvelgdami į nepilnamečių vaikų interesus teismai laikosi nuostatos, kad nukrypimas nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių principo, skiriant tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, didesnę turto dalį, pateisinamas jam tenkančia didesne našta.

Nepilnamečio vaiko interesus teismas privalo įvertinti tiek spręsdamas, ar neturi būti nukrypta nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, tiek ir nustatydamas bendro turto padalijimo būdą.

Turto dalybos negalimos, jeigu santuokos metu įgytas turtas yra asmeninis – koks santuokoje įgytas turtas laikomas asmeniniu?

Vis dėlto santuoka neužkerta kelio sutuoktiniams įgyti asmeninio turto, kuris skyrybų atveju nebūtų dalinamas, pavyzdžiui:

 • pardavus iki santuokos įgytą turtą ir už gautus pinigus nusipirkus kitą turtą,
 • įgijus turtą paveldint,
 • gavus turtą kaip žalos atlyginimą ar dovanų.

Kad įgytas turtas netaptų bendra sutuoktinių nuosavybe, svarbu tokį turtą tinkamai įforminti nurodant, kad turtas yra asmeninė nuosavybė ir kad kitas sutuoktinis neturi jokių pretenzijų į šį turtą.

Turto dalybos skyrybų atveju, sudarius vedybų sutartį

Esant sutuoktinių pasirašytai vedybinei sutarčiai, teismai, spręsdami santuokos nutraukimo bylą ir dalindami sutuoktiniams priklausantį turtą, skyrybų proceso metu vadovaujasi būtent šalių pasirašyta vedybine sutartimi.

Taigi sutuoktiniai gali iš anksto būti taikiai susitarę, kaip jie ketina pasidalinti turtą skyrybų atveju, taip kartu sutrumpindami ir palengvindami skyrybų procesą.

Pažymėtina, kad ikisantuokinis turtas laikomas asmeninė nuosavybė, nebent sudaroma vedybinė sutartis, kurioje sutuoktiniai susitaria dėl visiško turto bendrumo.

Turto dalybos ir skyrybų kaina – kokią reikšmę skyrybų kainai turi sutuoktinių turto dalybos?

Skyrybų kainai reikšmės turi sutuoktinių turimo turto balansas ir sutuoktinių pozicijos dėl atitenkančio turto dalių.

Kuo daugiau turto turi sutuoktiniai ir kuo sunkiau jie sutaria dėl dalybų, tuo ilgiau užtrunka skyrybų procesas, todėl skyrybų kaina padidėja.

Sutuoktinių turimo turto kiekis ypač didelę reikšmę skyrybų kainai turi ginčo atveju, kadangi teismui papildomai turi būti sumokamas žyminis mokestis, kuris yra skaičiuojamas nuo reikalaujamo priteisti turto vertės.

Tačiau šis teismo žyminis mokestis netaikomas, jeigu sutuoktiniai sutinka nutraukti santuoką bendru sutarimu.

Turite klausimų? Susiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ

SKYRYBOS IR SUTUOKTINIŲ TURTO DALYBOS INTERNETU – pradėti procesą