Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Alimentų priteisimas

ALIMENTŲ PRITEISIMAS

Alimentų priteisimas internetu kaina nuo 100 eurų – tik su kvalifikuota ir patikima advokatų pagalba

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes alimentų priteisimas žymiai pigesnis, paprastesnis ir patikimesnis su kvalifikuota advokatų pagalba. Alimentų priteisimas be advokato pagalbos neretai baigiasi kliento nesėkme veltui praleisto laiko ir pinigų prasme. Naudodamiesi vien eilinių teisininkų ar įmonių nekvalifikuota pagalba, jūs ne tik negalėsite prisiteisti savo patirtų išlaidų, bet ir prisiimate asmeninę riziką dėl neprofesionaliai parengtų procesinių dokumentų trūkumų, dėl kurių teismai dažnai apskritai atsisako nagrinėti vaiko išlaikymo priteisimo reikalavimą. 

ALIMENTŲ PRITEISIMAS – spauskite ir sužinokite tikslią alimentų priteisimo kainą

Tik su advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Alimentų priteisimas internetu – tinka nenorint niekur vykti arba gyvenant užsienyje (Anglijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, t.t.)

Patyrę advokatai padės jums prisiteisti nepilnamečio vaiko išlaikymą nuotoliniu būdu (internetu). Teikiame tik patikimą ir kvalifikuotą teisinę pagalbą. Visos teisinės paslaugos teikiamos tiesiogiai advokatų, o ne tarpininkų. Todėl pigiau gausite profesionaliai be trūkumų parengtus procesinius dokumentus ir kitas pageidaujamas teisines paslaugas, tarp kurių numatomos teisinės konsultacijos, reikalingų pažymų surinkimas, dokumentų kopijų patvirtinimas, pranešimų apie teismo procesą suinteresuotiems asmenims išsiuntimas, procesinių dokumentų su visais priedais teismui pateikimas, teismo bylos vedimas, informavimas apie proceso eigą, atstovavimas teisme, t.t. Patikėkite visus alimentų priteisimo formalumus kvalifikuotiems advokatams ir jums neteks nusivilti, nes nebus jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų, o jūsų patirtos teisinės išlaidos galės būti teismo priteistos atgal. Norint pradėti alimentų priteisimo procesą, jums tereikia užpildyti alimentų priteisimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą. Alimentų priteisimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties.

Alimentų priteisimas nesusituokus – ar galima prisiteisti nepilnamečio vaiko išlaikymą nesusituokus arba išsiskyrus?

Mes padėsime jums prisiteisti nepilnamečio vaiko išlaikymą, nepriklausomai nuo to, ar esate susituokę, išsiskyrę, ar net nebuvote susituokę. Prireikus, padėsime nustatyti vaiko tėvystę. Vaiko tėvas privalo prisidėti prie nepilnamečio vaiko išlaikymo, nepaisant jūsų šeimyninės padėties. Todėl jeigu vaiko tėvas nepadeda jums materialiai pasirūpinti nepilnamečio vaiko poreikiais, tuomet nieko nelaukiant kreipkitės ir mes parengsime visus reikalingus dokumentus bei atliksime kitus būtinus teisinius veiksmus, kad būtų pasiektas norimas rezultatas – teismo sprendimas, kuriuo vaiko tėvas būtų įpareigotas mokėti nustatyto dydžio vaiko išlaikymą.

Alimentų priteisimas ir galimas jų dydis – koks yra galimas nepilnamečio vaiko išlaikymo dydis?

Vienas dažniausiai užduodamų klausimų, kokio dydžio nepilnamečio vaiko alimentus galima prisiteisti iš vaiko tėvo. Nors orientaciniu nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžiu priimta laikyti pusę minimalios mėnesinės algos, tačiau teismas ne kiekvienu atveju priteisia būtent tiek. Išlaikymas arba alimentai vaikui būna priteisiami atsižvelgiant į būtinus individualius vaiko poreikius bei tėvų turtinę padėtį. Atitinkamai teismo priteisiami alimentai gali būti didesni arba mažesni už pusę minimalios mėnesinės algos. Pavyzdžiui, jeigu vaikas turi sveikatos problemų ar išskirtinių gabumų, dėl ko atsirastų papildomos išlaidos, tai priteisiamas nepilnamečio vaiko išlaikymas galėtų būti kur kas didesnis už orientacinį dydį. Pageidaujant, mes iš anksto galėsime įvertinti, kokio dydžio vaiko išlaikymą būtų galima prisiteisti jūsų atveju.

Alimentų priteisimas atgaline data – už kokį laikotarpį galima reikalauti nepilnamečio vaiko išlaikymo įsiskolinimo?

Nepilnamečio vaiko išlaikymas yra mokamas nuo ieškinio dėl alimentų priteisimo pareiškimo dienos. Tai reiškia, kad nepilnamečio vaiko alimentų priteisimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos. O tuo atveju, kai nepilnamečio vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie bendro vaiko išlaikymo, jūs turite teisę reikalauti alimentų atgaline data, tai yra, kad vaiko tėvas taip pat padengtų susidariusį nemokėto vaiko išlaikymo įsiskolinimą už pastarųjų trijų metų laikotarpį. Jeigu vaiko tėvas epizodiškai prisidėjo prie vaiko išlaikymo, tuomet šia jo prisidėta prie vaiko išlaikymo suma reikalaujamas alimentų įsiskolinimas galėtų būti sumažintas. Bet kuriuo atveju, esant vaiko išlaikymo įsiskolinimui, alimentų priteisimas bei alimentų įsiskolinimo priteisimas turi būti pareikšti kaip du atskiri reikalavimai teismui teikiamame ieškinyje dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo.

Alimentų priteisimas, kol vyksta bylos nagrinėjimas – laikino nepilnamečio vaiko išlaikymo pritesimas vykstant procesui

Kol vyksta bylos dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo nagrinėjimas, teismo visuomet galima prašyti, jog būtų priteistas laikinas nepilnamečio vaiko išlaikymas arba laikini alimentai. Įstatymai numato teisę gauti laikiną nepilnamečio vaiko išlaikymą iš karto nuo kreipimosi į teismą dienos iki bus galutinai išnagrinėta nepilnamečio vaiko išlaikymo byla ir priimtas teismo sprendimas dėl privalomo nustatyto dydžio alimentų mokėjimo. Laikinas vaiko išlaikymo priteisimas aktualus, kuomet, pavyzdžiui, vien motinos gaunamų pajamų nepakanka patenkinti vaiko poreikiams ir būtina kuo skubiau spręsti šią problemą. Laikinas vaiko alimentų priteisimas skirtas vaiko interesų apsaugai, todėl visuomet gali būti įtrauktas į alimentų ieškinį kaip papildomas reikalavimas.

Alimentų priteisimas bendru tėvų susitarimu – nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas teismo patvirtinta taikos sutartimi

Jeigu dėl alimentų mokėjimo nesutariama gražiuoju – reikia pradėti procesą dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo teisminiu keliu. Tačiau mūsų praktikoje su vaikų tėvais dėl alimentų mokėjimo neretai pavyksta susitarti taikiai, pasirašant bendrą susitarimą, kurį patvirtina teismas. Tokiu būdu norimas rezultatas (tai yra nustatyto dydžio nepilnamečio vaiko išlaikymo mokėjimas) pasiekiamas žymiai greičiau ir pigiau. Šiam tikslui išnaudojame ir ikiteismines procedūras – prireikus, skiriamas nešališkas trečiasis asmuo (mediatorius), kuris padeda šalims (tėvams) surasti tam tikrą kompromisą dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo sąlygų. Dažnai užtenka vaiko tėvui paaiškinti, kad teismas neleis jam išvengti savo, kaip tėvo, įstatymuose numatytos pareigos adekvačiai prisidėti prie nepilnamečio vaiko išlaikymo, o būsimas teismo procesas sukels tik dar sunkesnius padarinius jo paties finansinės padėties atžvilgiu, kadangi pasibaigus procesui šalia priteistų vaiko alimentų kartu reikės sumokėti ir visas vaiko motinos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Todėl visą tai įvertinęs ir siekdamas išvengti teismo proceso ginčo tvarka, vaiko tėvas dažnai sutinka taikiai mokėti nepilnamečio vaiko išlaikymą, pasirašant advokatų parengtą bendrą sutarimą arba taikos sutartį, kuri būna patvirtinama atskiru teismo sprendimu ir įgyja įstatymo galią.

Alimentų priteisimui reikalingi dokumentai?

Reikalaujant nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo numatomas preliminarus teismui reikalingų dokumentų sąrašas. Paprastai tarp teismui teikiamų dokumentų yra: asmens tapatybės dokumento kopija; santuokos (ištuokos) liudijimo kopija; pažyma apie darbo užmokestį (gaunamas pajamas); VĮ Registrų centro pažymos; kiti aplinkybes pagrindžiantys dokumentai arba jų kopijos. Teikiant procesinių dokumentų (priedų) kopijas, svarbus notaro arba advokato patvirtinimas, kadangi oficialiai nepatvirtinus kopijų, teismas atmes ieškinį ir nenagrinės jūsų reikalavimų. Su mūsų pagalba jums nereikės dėl to nerimauti, nes mes patvirtinsime visų dokumentų kopijas, kaip to reikalauja įstatymai. Nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo byloje teismui teikiamų dokumentų sąrašas kiekvienu individualiu atveju skiriasi. Tačiau kai užpildysite alimentų priteisimo anketą, mes atskirai įvertinsime jūsų situaciją ir informuosime, kokie konkrečiai dokumentai bus reikalingi jūsų atveju.

Alimentų priteisimo kaina

Alimentų priteisimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties. Norint sužinoti tikslią alimentų priteisimo kainą, jums tereikia užpildyti alimentų priteisimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.