Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu

SKYRYBOS VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu internetu kaina nuo 100 eurų – tik su skyrybų advokatais ir be jokių tarpininkų

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes pigios ir greitos skyrybos vieno sutuoktinio prašymu internetu įmanomos tik tiesiogiai su skyrybų advokatais ir be jokių tarpininkų. Visi be išimčių skyrybų paslaugas siūlantys eiliniai teisininkai ar įmonės kreipiasi pagalbos į advokatus (su arba be kliento žinios), kadangi neturi įgaliojimų ir kompetencijos profesionaliai be trūkumų paruošti skyrybų dokumentų ir sutvarkyti procesinių formalumų. Todėl rinkitės profesionalias kvalifikuotų skyrybų advokatų teisines paslaugas, kartu išvengdami bet kokių paslėptų sąlygų ir papildomų tarpininkavimo išlaidų.

SKYRYBOS VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU – spauskite ir sužinokite tikslią skyrybų kainą

Tik su skyrybų advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu – ką reikia žinoti?

Yra keturi atvejai, kai santuoka gali būti nutraukta vieno iš sutuoktinių prašymu ypatingąja teisena: 1) jeigu sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienus metus; 2) jeigu vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas neveiksniu po to, kai sudaryta santuoka; 3) jeigu vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu; 4) jeigu vienas sutuoktinis ilgiau nei vienus metus atlieka laisvės atėmimo bausmę už netyčinį nusikaltimą. Jeigu nėra nei vienos iš šių sąlygų, o sutuoktiniai nesutinka skirtis bendru sutarimu, tuomet reikia rinktis skyrybas vieno sutuoktinio reikalavimu, kurios inicijuojamos pareiškiant teisme ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl vieno arba abiejų sutuoktinių kaltės. Paspaudę nuorodą sužinokite daugiau apie skyrybas dėl vieno arba abiejų sutuoktinių kaltės.

Toliau kalbant apie skyrybas vieno sutuoktinio prašymu, bendras ir esminis dalykas visais prieš tai nurodytais keturiais atvejais, kad sutuoktinis, norintis nutraukti santuoką šiuo būdu, nekelia kito sutuoktinio kaltės klausimo. Tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių sutuoktiniams nėra galimybės susitarti dėl teisinių santuokos nutraukimo padarinių ir santuokos nutraukimas jų bendru susitarimu yra negalimas. Kriterijų, į kuriuos teismas turėtų atsižvelgti spręsdamas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu klausimą, sąrašas nėra baigtinis. Nagrinėdamas konkrečią bylą ir spręsdamas tenkinti prašymą ar ne, teismas gali atsižvelgti ir į tokias aplinkybes, kaip, pavyzdžiui, kito sutuoktinio sveikatos būklę, į tai, kad sutuoktinis po ištuokos gali netekti gyvenamosios patalpos ir panašiai.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienus metus

Svarbus momentas norint nutraukti santuoką šiuo būdu, kai remiamasi sutuoktinių gyvenimu skyriumi (separacija). Būtina, kad gyvenimas skyriumi prieš prašant nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu būtų patvirtinta teismo. Todėl faktinis gyvenimas skyriumi nėra pagrindas prašyti nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu. Jeigu vienas sutuoktinis paliko šeimą ir ja ilgiau nei metus nesirūpina, kitas sutuoktinis turi teisę inicijuoti santuokos nutraukimo bylą, išskyrus atvejus, kai palikęs šeimą sutuoktinis yra pripažintas nežinia kur esančiu. Tačiau sutuoktiniai, gyvenimo skyrium režimu išgyvenę net ir ilgiau nei metus, turi teisę nutraukti santuoką bendru susitarimu. Taigi sutuoktiniai gali pasirinkti, kokiu būdu nutraukti santuoką.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai po santuokos sudarymo vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažįstamas neveiksniu

Santuoka taip pat nutraukiama ypatingąja teisena, jeigu vienas iš sutuoktinių, sudaręs santuoką įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas neveiksniu. Santuoka su asmeniu, kuris buvo pripažintas neveiksniu prieš ją sudarydamas, negalioja. Apribojus sutuoktinio veiksnumą, santuoka gali būti nutraukta LR CK 3.60 straipsnio pagrindu arba bendru abiejų sutuoktinių susitarimu. Įstatyme, norint apsaugoti neveiksnaus sutuoktinio teises ir interesus numatytos tam tikros garantijos. Kadangi pats neveiksnus sutuoktinis negali pradėti santuokos nutraukimo bylos ir apginti savo teisių, neveiksnaus sutuoktinio interesais prašymą nutraukti santuoką gali paduoti jo globėjas, prokuroras arba globos ir rūpybos institucija. Jeigu vienas sutuoktinis yra neveiksnus, nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą privalo dalyvauti globos (rūpybos) institucija ir pateikti teismui išvadą dėl neveiksnaus sutuoktinio turtinių teisių užtikrinimo nutraukus santuoką. Neveiksnaus sutuoktinio, kuris objektyviai pats negali ginti savo teisių ir interesų, interesams byloje atstovauja globėjas. Globėjas turi teisę pareikšti, kad santuoka iširo dėl prašymą padavusio sutuoktinio kaltės, ir reikalauti, kad teismas santuoką nutrauktų dėl pareiškėjo kaltės. Jeigu tokį prašymą teismas pripažįsta pagrįstu, santuoka nutraukiama konstatuojant, kad ji iširo dėl santuokos nutraukimą inicijavusio sutuoktinio kaltės. Teismas atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, taip pat gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Pažymėtina, kad neveiksnaus sutuoktinio elgesys, pripažinus jį neveiksniu, negali būti pripažintas kaltu.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai vienas iš sutuoktinių teismo sprendimu pripažįstamas nežinia kur esančiu

Kai vienas iš sutuoktinių teismo sprendimu pripažįstamas nežinia kur esančiu, kitas sutuoktinis taip pat gali nutraukti santuoką ypatingąja teisena. Tokiu atveju sutuoktinis gali pareikšti ieškinį ir LR CK 3.60 straipsnio pagrindu bei įrodinėti, kad dingęs sutuoktinis sąmoningai paliko šeimą.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai vienas sutuoktinis ilgiau nei vienus metus atlieka laisvės atėmimo bausmę už netyčinį nusikaltimą

Vieno iš sutuoktinių nuteisimas neatima teisės iš sutuoktinių prašyti nutraukti santuoką bendru susitarimu, nors sutuoktinis ilgiau nei vieniems metams yra nuteistas laisvės atėmimu už netyčinį nusikaltimą. Jeigu vienas sutuoktinis nuteisiamas laisvės atėmimu ar kitokia bausme už tyčinį nusikaltimą, sutuoktiniai taip pat gali nutraukti santuoką bendru susitarimu. Be to, kai vienas sutuoktinis nuteisiamas laisvės atėmimu už tyčinį nusikaltimą, kitas sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką motyvuodamas esant nuteistojo sutuoktinio kaltę dėl santuokos iširimo. Vadinasi, ir šiuo atveju santuokos nutraukimo būdas priklauso nuo abiejų sutuoktinių valios.

Skyrybos vieno sutuoktinio noru ir teismui skirto santuokos nutraukimo prašymo turinys

Prašyme nutraukti santuoką pareiškėjas taip pat turi nurodytų kitus duomenis, kurie yra būtini sprendžiant santuokos nutraukimo bylą: kur gyvens vaikai, kas juos išlaikys (jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų); pareiškėjas turi nurodyti, kaip bus užtikrinamas neveiksnaus sutuoktinio išlaikymas (kai kitas sutuoktinis pripažintas neveiksniu); jeigu yra bendro sutuoktinių turto, turi būti įvardyti pareiškėjo reikalavimai dėl bendro turto padalijimo. Jei tarp sutuoktinių buvo sudaryta vedybų sutartis, kurioje yra išspręsti jų tarpusavio turtiniai klausimai, ji turi būti pateikta kartu su prašymu.

Skyrybos vieno sutuoktinio iniciatyva ir klausimai, kurie turi būti išspręsti teisme kartu su sutuoktinio santuokos nutraukimo prašymu

Nutraukiant santuoką, toje pačioje byloje kartu būtina išspręsti ir visus kitus klausimus, susijusius su jos nutraukimu. Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, teismas privalo nuspręsti dėl jų gyvenamosios vietos ir išlaikymo. Santuokos nutraukimo byloje taip pat turi būti padalintas bendras sutuoktinių turtas (jeigu sutuoktiniai jo turi), išskyrus atvejus, kai šis jau padalytas notaro patvirtinta sutuoktinių sutartimi ar teismo sprendimu. Taip pat turi būti išspręsti sutuoktinių tarpusavio išlaikymo klausimai, jeigu jie nėra aptarti vedybų sutartyje. Ypač svarbu nuspręsti dėl išlaikymo, kai kitas sutuoktinis yra pripažintas neveiksniu.

Skyrybos vieno sutuoktinio valia ir galimos teisminės sutuoktinių taikinimo priemonės

Jeigu byla nagrinėjama dėl santuokos nutraukimo pagal vieno sutuoktinio prašymą, numatytos taikinimo priemonės netaikomos. Tai reiškia, kad teismas neturi teisės nustatyti iki šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti ir šiam laikotarpiui sustabdyti bylos nagrinėjimą. Tokia išimtis padaryta dėl dviejų priežasčių. Pirma, tam tikrais atvejais objektyviai neįmanoma taikyti sutaikinimo procedūros. Pavyzdžiui, jeigu vienas sutuoktinis pripažintas nežinia kur esančiu arba neveiksniu, objektyviai neįmanoma sutaikyti sutuoktinių, nes valią išreikšti gali tik vienas iš jų. Antra, kai kada sutaikinimo procedūra yra netikslinga dėl gana ilgo gyvenimo skyrium. Pavyzdžiui jeigu sutuoktiniai gyveno skyrium ilgiau nei vienus metus ir bendro gyvenimo neatnaujino, o atvirkščiai – vienas iš jų prašo santuoką nutraukti, nėra tikėtina, kad jie susitaikys. Tačiau nors šiais atvejais teismas negali nustatyti sutaikymo termino ir sustabdyti bylos, vis dėlto teismas turi teisę pasiūlyti šalims susitaikyti. Pavyzdžiui, teisėjas gali pasiūlyti šalims pasinaudoti neteisminėmis sutaikinimo procedūromis – kreiptis į psichologą, šeimos krizių centrą ir panašiai. Jeigu šalys sutinka su tokiu siūlymu, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.