Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu

SKYRYBOS VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu – jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų


Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu internetu – pradėkite skyrybų procesą dabar užpildydami skyrybų anketą. O jeigu turite klausimų pateikite užklausą.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu – ką reikia žinoti?

Yra keturi atvejai, kai santuoka gali būti nutraukta vieno iš sutuoktinių prašymu pagal ypatingosios teisenos tvarką:

 1. jeigu sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienus metus;
 2. jeigu vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas neveiksniu po to, kai sudaryta santuoka;
 3. jeigu vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
 4. jeigu vienas sutuoktinis ilgiau nei vienus metus atlieka laisvės atėmimo bausmę už netyčinį nusikaltimą.

Jeigu nėra nei vienos iš šių sąlygų, bet sutuoktiniai nesutinka skirtis bendru sutarimu, tuomet galima rinktis skyrybas vieno sutuoktinio iniciatyva, pareiškiant teisme ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl vieno arba abiejų sutuoktinių kaltės. Paspaudę nuorodą sužinokite daugiau apie skyrybas dėl vieno arba abiejų sutuoktinių kaltės.

Kalbant apie skyrybas vieno sutuoktinio prašymu, bendras ir esminis dalykas visais prieš tai nurodytais keturiais atvejais yra tai, kad nekeliamas kito sutuoktinio kaltės klausimas. Tai reiškia, kad dėl objektyvių priežasčių sutuoktiniai neturi galimybės susitarti ir nutraukti santuoką abipusiu susitarimu.

Kriterijų, į kuriuos teismas atsižvelgia, spręsdamas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu, sąrašas nėra pilnai detalizuotas. Nagrinėdamas bylą, teismas gali atsižvelgti ir į tokias aplinkybes, kaip, pavyzdžiui, kito sutuoktinio sveikatos būklė, į tai, kad sutuoktinis po ištuokos gali netekti gyvenamosios patalpos ir panašiai.

Norint pradėti skyrybų procesą, jums tereikia užpildyti skyrybų anketą, o toliau mes pasirūpinsime visu jūsų skyrybų procesu iki pat galutinio teismo sprendimo dėl ištuokos:

 1. Konsultuosime jus visame skyrybų procese,
 2. už jus parengsime visus skyrybų dokumentus,
 3. surinksime santuokos nutraukimo byloje reikalingus duomenis (pažymas),
 4. patvirtinsime dokumentų kopijas,
 5. pranešime apie skyrybų procesą visiems suinteresuotiems asmenims,
 6. pašalinsime bet kokius trūkumus,
 7. informuosime jus apie bylos eigą,
 8. suteiksime atstovavimo paslaugas,
 9. vesime skyrybų procesą iki pat teismo sprendimo dėl ištuokos gavimo.

Skyrybų kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų skyrybų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties. Užpildykite skyrybų anketą dabar ir gaukite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą.

1) Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienus metus

Svarbus momentas norint nutraukti santuoką šiuo būdu – būtina, kad gyvenimas skyriumi arba separacija prieš prašant nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu būtų patvirtinta teismo.

Tai reiškia, kad faktinis gyvenimas skyriumi (be teismo patvirtinimo) dar nėra pakankamas pagrindas nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu.

Sutuoktiniai, gyvenimo skyrium (speracijos) režimu išgyvenę ilgiau nei metus, turi teisę nutraukti santuoką tiek vienam sutuoktiniui prašant, tiek bendru susitarimu. Taigi sutuoktiniai gali pasirinkti, kokiu būdu nutraukti santuoką.

Jeigu vienas sutuoktinis sąmoningai paliko šeimą ir ilgiau nei metus ja nesirūpina, kitas sutuoktinis turi teisę kreiptis dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei. Paspaudę nuorodą sužinokite daugiau apie skyrybas dėl sutuoktinio kaltės.

2) Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai po santuokos sudarymo vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažįstamas neveiksniu

Santuoka nutraukiama šiuo būdu, jeigu vienas iš sutuoktinių, sudaręs santuoką įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas neveiksniu. Apribojus sutuoktinio veiksnumą, santuoka gali būti nutraukta ir bendru sutuoktinių susitarimu.

Siekiant apsaugoti neveiksnaus sutuoktinio teises ir interesus, numatytos tam tikros garantijos.

 • Kadangi pats neveiksnus sutuoktinis negali pradėti santuokos nutraukimo bylos ir apginti savo teisių, neveiksnaus sutuoktinio interesais prašymą nutraukti santuoką gali paduoti jo globėjas, prokuroras arba globos ir rūpybos institucija.
 • Jeigu vienas sutuoktinis yra neveiksnus, nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą privalo dalyvauti globos (rūpybos) institucija ir pateikti teismui išvadą dėl neveiksnaus sutuoktinio turtinių teisių užtikrinimo nutraukus santuoką.
 • Neveiksnaus sutuoktinio, kuris objektyviai pats negali ginti savo teisių ir interesų, interesams byloje atstovauja globėjas.

3) Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai vienas iš sutuoktinių teismo sprendimu pripažįstamas nežinia kur esančiu

Kai vienas iš sutuoktinių teismo sprendimu pripažįstamas nežinia kur esančiu, kitas sutuoktinis gali nutraukti santuoką pagal ypatingosios teisenos tvarką.

Sutuoktinis kartu gali pareikšti ieškinį ir įrodinėti, kad dingęs sutuoktinis sąmoningai paliko šeimą.

4) Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, kai vienas sutuoktinis ilgiau nei vienus metus atlieka laisvės atėmimo bausmę už netyčinį nusikaltimą

Vieno iš sutuoktinių nuteisimas ilgiau nei vieniems metams laisvės atėmimu už netyčinį nusikaltimą neatima teisės iš sutuoktinių prašyti nutraukti santuoką bendru susitarimu.

Kai vienas sutuoktinis nuteisiamas laisvės atėmimu už tyčinį nusikaltimą, kitas sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką motyvuodamas esant nuteistojo sutuoktinio kaltei dėl santuokos iširimo.

Tačiau sutuoktinio nuteisiamas laisvės atėmimu ar kitokia bausme už tyčinį nusikaltimą, vėlgi neatima teisės iš sutuoktinių prašyti nutraukti santuoką bendru susitarimu.

Vadinasi, ir šiuo atveju santuokos nutraukimo būdas priklauso nuo abiejų sutuoktinių valios.

Klausimai, kurie turi būti išspręsti, teikiant santuokos nutraukimo prašymą

Prašyme nutraukti santuoką būtina nurodyti informaciją, reikalingą teismui santuokos nutraukimo bylos išsprendimui:

 1. kur gyvens vaikai, kas juos išlaikys (jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų);
 2. kaip bus užtikrinamas neveiksnaus sutuoktinio išlaikymas (kai kitas sutuoktinis pripažintas neveiksniu);
 3. kaip bus padalijamas bendras sutuoktinių turtas (jeigu sutuoktiniai turi bendro turto).

Jei tarp sutuoktinių buvo sudaryta vedybų sutartis, kurioje išspręsti jų tarpusavio teisių ir pareigų klausimai, ji turi būti pateikta teismui kartu su prašymu.

Skyrybos vieno sutuoktinio iniciatyva ir galimos teisminės sutuoktinių taikinimo priemonės

Jeigu byla nagrinėjama dėl santuokos nutraukimo pagal vieno sutuoktinio prašymą, įstatymuose numatytos taikinimo priemonės netaikomos.

Tai reiškia, kad teismas neturi teisės nustatyti iki šešių mėnesių termino sutuoktiniams susitaikyti ir šiam laikotarpiui sustabdyti bylos nagrinėjimą.

Tokia išimtis padaryta dėl dviejų priežasčių.

 • Pirma, tam tikrais atvejais objektyviai neįmanoma taikyti sutaikinimo procedūros. Pavyzdžiui, jeigu vienas sutuoktinis pripažintas nežinia kur esančiu arba neveiksniu, objektyviai neįmanoma sutaikyti sutuoktinių, nes valią išreikšti gali tik vienas iš jų.
 • Antra, kai kada sutaikinimo procedūra yra netikslinga dėl gana ilgo gyvenimo skyrium. Pavyzdžiui, jeigu sutuoktiniai gyveno skyrium ilgiau nei vienus metus ir bendro gyvenimo neatnaujino, o atvirkščiai – vienas iš jų prašo santuoką nutraukti, nėra tikėtina, kad jie susitaikys.

Tačiau nors šiais atvejais teismas negali nustatyti sutaikymo termino ir sustabdyti bylos, vis dėlto teismas turi teisę pasiūlyti šalims susitaikyti.

Pavyzdžiui, teisėjas gali pasiūlyti šalims pasinaudoti neteisminėmis sutaikinimo procedūromis – kreiptis į psichologą, šeimos krizių centrą ir panašiai. Jeigu šalys sutinka su tokiu siūlymu, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą.

Turite klausimų? Susiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ

SKYRYBOS VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU INTERNETU – pradėti procesą