Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Alimentų padidinimas

ALIMENTŲ PADIDINIMAS

Alimentų padidinimas internetu kaina nuo 100 eurų – tik su kvalifikuota ir patikima advokatų pagalba

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes alimentų padidinimas žymiai pigesnis, paprastesnis ir patikimesnis su kvalifikuota advokatų pagalba. Alimentų padidinimas be advokato pagalbos neretai baigiasi kliento nesėkme veltui praleisto laiko ir pinigų prasme. Naudodamiesi vien paprastų teisininkų ar įmonių nekvalifikuota pagalba, jūs ne tik negalėsite prisiteisti savo patirtų išlaidų, bet ir prisiimate asmeninę riziką dėl neprofesionaliai parengtų procesinių dokumentų trūkumų, dėl kurių teismai dažnai apskritai atsisako nagrinėti vaiko išlaikymo padidinimo reikalavimą.

ALIMENTŲ PADIDINIMAS – spauskite ir sužinokite tikslią alimentų padidinimo kainą

Tik su advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Alimentų padidinimas internetu – tinka nenorint niekur vykti arba gyvenant užsienyje (Anglijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, t.t.)

Patyrę advokatai padės jums padidinti nepilnamečio vaiko išlaikymą nuotoliniu būdu (internetu). Teikiame tik patikimą ir kvalifikuotą teisinę pagalbą. Visos teisinės paslaugos teikiamos tiesiogiai advokatų, o ne tarpininkų. Todėl pigiau gausite profesionaliai be trūkumų parengtus procesinius dokumentus ir kitas pageidaujamas teisines paslaugas, tarp kurių numatomos teisinės konsultacijos, reikalingų pažymų surinkimas, dokumentų kopijų patvirtinimas, pranešimų apie teismo procesą suinteresuotiems asmenims išsiuntimas, procesinių dokumentų su visais priedais teismui pateikimas, teismo bylos vedimas, informavimas apie proceso eigą, atstovavimas teisme, t.t. Patikėkite visus alimentų padidinimo formalumus kvalifikuotiems advokatams ir jums neteks nusivilti, nes nebus jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų, o jūsų patirtos teisinės išlaidos galės būti teismo priteistos atgal. Norint pradėti alimentų padidinimo procesą, jums tereikia užpildyti alimentų padidinimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą. Alimentų padidinimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties.

Alimentų padidinimas pasikeitus aplinkybėms – kada galima perskaičiuoti nepilnamečio vaiko išlaikymą?

Jeigu anksčiau buvo priteistas konkretaus dydžio nepilnamečio vaiko išlaikymas, tai dar nereiškia, kad teismo nustatytas alimentų dydis turės išlikti visuomet vienodas. Kitaip tariant, keičiantis nepilnamečio vaiko poreikiams ir (ar) tėvų turtinei padėčiai, visuomet išlieka teisė reikalauti vaiko alimentų perskaičiavimo arba padidinimo. Tad, pavyzdžiui, padidėjus minimalios mėnesinės algos dydžiui, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, atsiradus tam tikriems sveikatos sutrikimams, papildomiems būreliams, esant kitoms su nepilnamečio vaiko poreikių padidėjimu susijusioms aplinkybėms, jūs atitinkamai galite reikalauti, kad anksčiau teismo priteistas vaiko alimentų dydis būtų perskaičiuotas ir padidintas. Nepilnamečio vaiko alimentų padidinimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos. Todėl jeigu dabar nepakanka ankstesniu teismo sprendimu priteisto išlaikymo visiems būtiniems vaiko poreikiams patenkinti, kreipkitės ir mes padėsime jums pasididinti teismo nustatytą alimentų dydį.

Iki kokio dydžio galima padidinti nepilnamečio vaiko išlaikymą?

Šiuo metu orientacinis nepilnamečiui vaikui mokamų alimentų dydis yra pusė minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tačiau tai tik orientacinis nepilnamečio vaiko išlaikymo dydis, kas reiškia, kad esant didesniems individualiems vaiko poreikiams, visuomet galima reikalauti proporcingai didesnio nepilnamečio vaiko išlaikymo. Siekiant padidinti alimentų dydį, šalia būtinų nepilnamečio vaiko poreikių pasikeitimų, kartu vertinami ir tėvų turtinės padėties pasikeitimai. Tai reiškia, jog pagerėjusi vaiko tėvo finansinė padėtis taip pat leidžia vaiko motinai reikalauti iš jo labiau prisidėti prie nepilnamečio vaiko išlaikymo, mokant didesnius alimentus. Todėl jeigu vaiko tėvas nepakankamai prisideda prie vaiko išlaikymo bei geranoriškai nesutinka mokėti daugiau, mes padėsime jums pasiekti norimą rezultatą teisminiu keliu.

Alimentų padidinimas bendru tėvų susitarimu – nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimas teismo patvirtinta taikos sutartimi

Jeigu dėl didesnio alimentų dydžio nesutariama gražiuoju – reikia pradėti procesą dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimo teisminiu keliu. Tačiau mūsų praktikoje su vaikų tėvais dėl alimentų padidinimo neretai pavyksta susitarti taikiai, pasirašant bendrą susitarimą, kurį patvirtina teismas. Tokiu būdu norimas rezultatas (tai yra perskaičiuoto arba padidinto nepilnamečio vaiko išlaikymo mokėjimas) pasiekiamas žymiai greičiau ir pigiau. Šiam tikslui išnaudojame ir ikiteismines procedūras – prireikus, skiriamas nešališkas trečiasis asmuo (mediatorius), kuris padeda šalims (tėvams) surasti tam tikrą kompromisą dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio. Dažnai užtenka vaiko tėvui paaiškinti, kad teismas neleis jam išvengti savo, kaip tėvo, įstatymuose numatytos pareigos adekvačiai prisidėti prie nepilnamečio vaiko išlaikymo, o būsimas teismo procesas sukels tik dar sunkesnius padarinius jo paties finansinės padėties atžvilgiu, kadangi pasibaigus procesui šalia padidinto vaiko alimentų kartu reikės sumokėti ir visas vaiko motinos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Todėl visą tai įvertinęs ir siekdamas išvengti teismo proceso ginčo tvarka, vaiko tėvas dažnai sutinka taikiai padidinti nepilnamečio vaiko išlaikymą, pasirašant advokatų parengtą bendrą sutarimą arba taikos sutartį, kuri būna patvirtinama atskiru teismo sprendimu ir įgyja įstatymo galią.

Alimentų padidinimui reikalingi dokumentai?

Reikalaujant nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimo numatomas preliminarus teismui reikalingų dokumentų sąrašas. Paprastai tarp teismui teikiamų dokumentų yra: asmens tapatybės dokumento kopija; santuokos (ištuokos) liudijimo kopija; ankstesnio teismo sprendimo kopija; pažyma apie darbo užmokestį (gaunamas pajamas); VĮ Registrų centro pažymos; kiti aplinkybes pagrindžiantys dokumentai arba jų kopijos. Teikiant procesinių dokumentų (priedų) kopijas, svarbus notaro arba advokato patvirtinimas, kadangi oficialiai nepatvirtinus kopijų, teismas atmes ieškinį ir nenagrinės jūsų reikalavimų. Su mūsų pagalba jums nereikės dėl to nerimauti, nes mes patvirtinsime visų dokumentų kopijas, kaip to reikalauja įstatymai. Nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimo byloje teismui teikiamų dokumentų sąrašas kiekvienu individualiu atveju skiriasi. Tačiau kai užpildysite alimentų padidinimo anketą, mes atskirai įvertinsime jūsų situaciją ir informuosime, kokie konkrečiai dokumentai bus reikalingi jūsų atveju.

Alimentų padidinimo kaina

Alimentų padidinimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties. Norint sužinoti tikslią alimentų padidinimo kainą, jums tereikia užpildyti alimentų padidinimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.