Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Tėvystės nustatymas

TĖVYSTĖS NUSTATYMAS

Tėvystės nustatymas ir alimentų priteisimas internetu kaina nuo 100 eurų – tik su kvalifikuota ir patikima advokatų pagalba

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes vaiko tėvystės nustatymas ir alimentų priteisimas žymiai pigesnis, paprastesnis ir patikimesnis su kvalifikuota advokatų pagalba. Vaiko tėvystės nustatymas ir alimentų priteisimas be advokato pagalbos neretai baigiasi kliento nesėkme veltui praleisto laiko ir pinigų prasme. Naudodamiesi vien paprastų teisininkų ar įmonių nekvalifikuota pagalba, jūs ne tik negalėsite prisiteisti savo patirtų išlaidų, bet ir prisiimate asmeninę riziką dėl neprofesionaliai parengtų procesinių dokumentų trūkumų, dėl kurių teismai dažnai apskritai atsisako nagrinėti vaiko tėvystės nustatymo bei išlaikymo priteisimo reikalavimus.

TĖVYSTĖS NUSTATYMAS IR ALIMENTŲ PRITEISIMAS – spauskite ir sužinokite tikslią paslaugų kainą

Tik su advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Tėvystės nustatymas ir alimentų priteisimas internetu – tinka nenorint niekur vykti arba gyvenant užsienyje (Anglijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, t.t.)

Patyrę advokatai padės jums nustatyti nepilnamečio vaiko tėvystę ir prisiteisti vaiko išlaikymą nuotoliniu būdu (internetu). Teikiame tik patikimą ir kvalifikuotą teisinę pagalbą. Visos teisinės paslaugos teikiamos tiesiogiai advokatų, o ne tarpininkų. Todėl pigiau gausite profesionaliai be trūkumų parengtus procesinius dokumentus ir kitas pageidaujamas teisines paslaugas, tarp kurių numatomos teisinės konsultacijos, reikalingų pažymų surinkimas, dokumentų kopijų patvirtinimas, pranešimų apie teismo procesą suinteresuotiems asmenims išsiuntimas, procesinių dokumentų su visais priedais teismui pateikimas, teismo bylos vedimas, informavimas apie proceso eigą, atstovavimas teisme, t.t. Patikėkite visus vaiko tėvystės nustatymo bei alimentų priteisimo formalumus kvalifikuotiems advokatams ir jums neteks nusivilti, nes nebus jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų, o jūsų patirtos teisinės išlaidos galės būti teismo priteistos atgal. Norint pradėti nepilnamečio vaiko tėvystės nustatymo bei alimentų priteisimo procesą, jums tereikia užpildyti alimentų priteisimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą. Vaiko tėvystės nustatymo ir alimentų priteisimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties.

Tėvystės nustatymas ir alimentų priteisimas – dažniausiai užduodami klausimai

Vaiko tėvas nepripažįsta savo tėvystės. Ką man daryti, norint prisiteisti nepilnamečio vaiko alimentus?
Norint priteisti nepilnamečio vaiko išlaikymą iš tėvo, kuris nepripažįsta savo tėvystės, reikia kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant teismo nustatyti, kad nurodytas asmuo yra jo vaikas, kartu prašant priteisti išlaikymą vaikui iki jo pilnametystės, taip pat priteisti alimentų įsiskolinimą už nemokėtą laiką, išlaikymui mokamų lėšų tvarkytoja paskirti jus, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, bendravimo su vaiku tvarką.

Noriu prisiteisti nepilnamečio vaiko išlaikymą, tačiau neturiu jokių žinių apie vaiko tėvą. Ką daryti?
Jeigu neturite jokių žinių apie nepilnamečio vaiko tėvą, tokiu atveju reikia reikšti ieškinį teisme dėl tėvystės nustatymo ir nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo, kartu prašant teismo surinkti duomenis apie nepilnamečio vaiko tėvą. Įstatymuose taip pat yra numatomos aplinkybėmis, kuriomis galima įrodinėti tėvystę: bendru vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimu, bendru vaiko auklėjimu, išlaikymu ir kitomis aplinkybėmis.

Ar teismui nustačius atsakovo tėvystę, galima prisiteisti nepilnamečio vaiko alimentus atgaline data, tai yra už praėjusius nemokėtus metus?
Taip, vaiko išlaikymą galima priteisti ir atgaline data, bet ne daugiau nei už trejus praėjusius metus. Jei teismo sprendimu bus nustatyta tėvystė, išlaikymą galima priteisti tuo pačiu sprendimu, todėl teismui teikiamame ieškinyje kartu reikėtų pareikšti reikalavimus dėl vaiko išlaikymo bei vaiko išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

Tėvystės nustatymas teisme – jeigu vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas

Tuo atveju, jeigu vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą.

Tėvystės nustatymas DNR tyrimu

Svarbiausias įrodymas tėvystės nustatymo bylose yra DNR testas. Paėmus DNR mėginius iš įtariamo tėvo ir vaiko, galima 99,99% ir didesniu tikslumu nustatyti, ar konkretus žmogus yra vaiko tėvas. Nors DNR tyrimo negalima atlikti priverstinai, tačiau vyro atsisakymas (be svarbių priežasčių) paprastai leidžia daryti prielaidą, jog jis pripažįsta tėvystę. Todėl abejojant tėvyste, neverta vengti DNR tyrimo.

Tėvystės nustatymas įvairiomis įrodymų priemonėmis ir faktais

Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizės dėl giminystės ryšio išvados) ir kitos įstatymuose numatytos įrodymų priemonės. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai ir kiti įrodymai. Atkreiptinas dėmesys, kad reikia skirti atliktų ekspertizių įrodomąją galią: ekspertizės, atliktos asmenų prašymu, dėl skirtingos tyrimui pateiktos medžiagos ir konfidencialumo negali būti laikomos patikimais įrodomais. Patikimi įrodymai gali būti teismo paskirtos ekspertizės, atliekamos Teismo medicinos instituto DNR laboratorijos, Policijos departamento prie VRM Kriminalinės policijos Kriminalistinių ekspertizių tarnybos ir Žmogaus genetikos centro.

Tėvystės nuginčijimas – ką reikia žinoti apie nepilnamečio vaiko tėvystės nuginčijimą?

Įstatymuose numatoma tam tikra tvarka, pagal kurią galima pripažinti, jog vaiko gimimo įraše nurodyti tėvų ar vieno iš jų duomenys įrašyti neteisingai, kad juos būtų galima išbraukti. Todėl kol nėra pripažinta, kad vaiko gimimo įraše nurodyti neteisingi tėvų duomenys, asmenys, nurodyti vaiko gimimo įraše kaip tėvai, jais ir laikomi nuo pat vaiko gimimo.

Atkreiptinas dėmesys, jog duomenis vaiko gimimo įraše apie motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka, o vaiko gimimo įraše nurodytų duomenų apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, negalima nuginčyti.

Kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, tai tėvystę (motinystę) nuginčyti galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas. Nuginčyti motinystę ar tėvystę, pripažintą pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, galima tik įrodžius, kad vaiko motina ar tėvas nėra biologiniai tėvai.

Kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo suinteresuoti asmenys gali per vienerius metus. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. įstatymai numato šio senaties termino skaičiavimo išlygą, jeigu asmenys, įrašyti kaip vaiko motina ar tėvas, apie tokį įrašą sužinojo būdami nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje arba ribotai veiksnūs šioje srityje, vienerių metų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jie sulaukė pilnametystės arba tapo veiksnūs šioje srityje.

Praleidus aukščiau nurodytą ieškinio senaties terminą, net po DNR testo, kuris įrodytų, jog tikrai nesate tėvas, tai dar nereikš, kad teismas nuginčys tėvystę. Taip yra, kadangi Lietuvoje “tėvas” suprantama plačiau nei vien biologinis tėvas. Jeigu auginote vaiką kaip savo, užsimezgė ryšys ir tėvystės neginčijote – tai teismas gali ir laikyti jus tėvu, net jei nesate biologinis tėvas. Todėl net po skyrybų iš jūsų gali būti priteisti alimentai (išlaikymas) ne savo vaikui.

Kita vertus, remiantis teismų praktika, jeigu nesusiformavo tėvo-vaiko ryšys arba jeigu buvo tam tikrų rimtų aplinkybių, dėl kurių negalėjote kreiptis dėl tėvystės pripažinimo anksčiau, tai gali būti pagrindu atnaujinti minėtą vienerių metų terminą.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.