Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas

PILNAMEČIO VAIKO IŠLAIKYMO PRITEISIMAS

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas internetu kaina nuo 100 eurų – tik su kvalifikuota ir patikima advokatų pagalba

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes pilnamečio alimentų priteisimas žymiai pigesnis, paprastesnis ir patikimesnis su kvalifikuota advokatų pagalba. Pilnamečio vaiko alimentų priteisimas be advokato pagalbos neretai baigiasi kliento nesėkme veltui praleisto laiko ir pinigų prasme. Naudodamiesi vien paprastų teisininkų ar įmonių nekvalifikuota pagalba, jūs ne tik negalėsite prisiteisti savo patirtų išlaidų, bet ir prisiimate asmeninę riziką dėl neprofesionaliai parengtų procesinių dokumentų trūkumų, dėl kurių teismai dažnai apskritai atsisako nagrinėti pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo reikalavimą.

PILNAMEČIO VAIKO IŠLAIKYMO PRITEISIMAS – spauskite ir sužinokite tikslią pilnamečio alimentų priteisimo kainą

Tik su advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas internetu – tinka nenorint niekur vykti arba gyvenant užsienyje (Anglijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, t.t.)

Patyrę advokatai padės jums prisiteisti pilnamečio vaiko išlaikymą nuotoliniu būdu (internetu). Teikiame tik patikimą ir kvalifikuotą teisinę pagalbą. Visos teisinės paslaugos teikiamos tiesiogiai advokatų, o ne tarpininkų. Todėl pigiau gausite profesionaliai be trūkumų parengtus procesinius dokumentus ir kitas pageidaujamas teisines paslaugas, tarp kurių numatomos teisinės konsultacijos, reikalingų pažymų surinkimas, dokumentų kopijų patvirtinimas, pranešimų apie teismo procesą suinteresuotiems asmenims išsiuntimas, procesinių dokumentų su visais priedais teismui pateikimas, teismo bylos vedimas, informavimas apie proceso eigą, atstovavimas teisme, t.t. Patikėkite visus pilnamečio vaiko alimentų priteisimo formalumus kvalifikuotiems advokatams ir jums neteks nusivilti, nes nebus jokių paslėptų sąlygų ir tarpininkavimo išlaidų, o jūsų patirtos teisinės išlaidos galės būti teismo priteistos atgal. Norint pradėti pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo procesą, jums tereikia užpildyti pilnamečio vaiko alimentų priteisimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą. Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties.

Kada atsiranda teisė į pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimą?

Vaikui, sulaukusiam 18 metų, atsiranda teisė reikalauti savo tėvų materialinės paramos, jeigu šie jos neteikia geruoju. Kitaip tariant, teisme reikalavimą dėl pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo galima pareikšti iš karto sulaukus pilnametystės. Tačiau siekiant, kad pilnamečio vaiko išlaikymas būtų priteistas, pilnametis vaikas turi atitikti tam tikrus įstatymuose keliamus reikalavimus. Pagal įstatymus tėvai privalo išlaikyti tik tuos pilnametystės sulaukusius vaikus, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, bei kurie taip pat yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybes patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Jeigu pilnamečio vaiko tėvai ar vienas iš jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, toks vaikas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad jam būtų priteisti pilnamečio vaiko alimentai. Jeigu negaunate pilnamečiui vaikui reikalingos paramos, kreipkitės ir mes padėsime gauti tai, kas jums teisėtai priklauso.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas – tėvų turtinės padėties kriterijus

Jeigu pilnamečiui vaikui dar nėra 24 metų, jis mokosi ar studijuoja, bei neturi pakankamai pajamų pragyventi, jam privalo padėti tėvai. Tėvai privalo pasirūpinti, kad jų pilnametis moksleivis arba studentas vaikas turėtų reikiamas sąlygas įgyti norimą išsilavinimą ir specialybę. Tačiau teisme, sprendžiant klausimą dėl alimentų pilnamečiui vaikui priteisimo, atsižvelgiama į tam tikrus kriterijus: pirma kriterijų grupė yra susijusi su paramos pilnamečiui vaikui būtinumu, o antra – su tėvų galimybėmis ją teikti. Pastaroji kriterijų grupė skirta įvertinti tėvų padėtį: vertinama, ar tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvų ir jų šeimos narių turtinė padėtis, ar patiems tėvams nereikalinga parama, globa ir pan. Tad teismas visuomet turi įvertinti šios rūšies kriterijų visumą prieš nuspręsdamas dėl atitinkamo pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo. Šalia tėvų galimybių teikti paramą pilnamečiui vaikui, kartu vertinamas ir pats paramos pilnamečiui vaikui būtinumas, tad toliau šiek tiek apie tai.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas – paramos pilnamečiui vaikui būtinumo kriterijus

Teismas, prieš priteisdamas alimentus pilnamečiui vaikui, turi įvertinti ir paramos prašančio pilnamečio vaiko poreikius arba paramos būtinumą: ar jis turi mokėti ir už studijas, ar parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan. Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio vaiko turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas. Taip pat svarbus sąžiningas pilnamečio vaiko pareigos mokytis vykdymas. Atkreiptinas dėmesys, kad besimokančio ar studijuojančio pilnamečio vaiko išlaikymas, kuriuo užtikrinamos būtinos sąlygos išsilavinimui įgyti, negali būti suprastas siaurai, tik kaip garantijų pažangumui pasiekti suteikimas. Toks išlaikymas apima platų būtinų sąlygų išsilavinimui gauti spektrą. Šis, kaip ir kiti kriterijai, yra vertinamojo pobūdžio teisinės kategorijos, kurių turinį lemia konkretūs teisiškai reikšmingi faktai. Kreipkitės ir patyrę šeimos teisės advokatai suteiks jums kvalifikuotą ir profesionalią teisinę pagalbą, parengs visus procesinius dokumentus, suteiks kitas reikalingas teisines paslaugas, kad būtų maksimaliai pasiektas norimas rezultatas – priteistas pilnamečio vaiko išlaikymas.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas bendru tėvų susitarimu – alimentų priteisimas pilnamečiui vaikui teismo patvirtinta taikos sutartimi

Jeigu dėl pilnamečio alimentų mokėjimo nesutariama gražiuoju – reikia pradėti procesą dėl pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo teisminiu keliu. Tačiau mūsų praktikoje su vaikų tėvais dėl pilnamečio alimentų mokėjimo neretai pavyksta susitarti taikiai, pasirašant bendrą susitarimą, kurį patvirtina teismas. Tokiu būdu norimas rezultatas (tai yra nustatyto dydžio pilnamečio vaiko išlaikymo mokėjimas) pasiekiamas žymiai greičiau ir pigiau. Šiam tikslui išnaudojame ir ikiteismines procedūras – prireikus, skiriamas nešališkas trečiasis asmuo (mediatorius), kuris padeda šalims surasti tam tikrą kompromisą dėl pilnamečio vaiko išlaikymo sąlygų. Dažnai užtenka pilnamečio vaiko tėvui paaiškinti, kad teismas neleis jam išvengti savo, kaip tėvo, įstatymuose numatytos pareigos adekvačiai prisidėti prie būtino pilnamečio vaiko išlaikymo, o būsimas teismo procesas sukels tik dar sunkesnius padarinius jo paties finansinės padėties atžvilgiu, kadangi pasibaigus procesui šalia priteistų pilnamečio vaiko alimentų kartu reikės sumokėti ir visas jūsų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Todėl visą tai įvertinęs ir siekdamas išvengti teismo proceso ginčo tvarka, vaiko tėvas dažnai sutinka taikiai mokėti pilnamečio vaiko išlaikymą, pasirašant advokatų parengtą bendrą sutarimą arba taikos sutartį, kuri būna patvirtinama atskiru teismo sprendimu ir įgyja įstatymo galią.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimui reikalingi dokumentai

Reikalaujant pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo numatomas preliminarus teismui reikalingų dokumentų sąrašas. Paprastai tarp teismui teikiamų dokumentų yra: asmens tapatybės dokumento kopija; duomenys apie pajamas (jeigu yra); pažyma iš mokyklos arba universiteto; VĮ Registrų centro pažymos; ankstesnio teismo sprendimo kopija (jei anksčiau buvo priteisti nepilnamečio alimentai); kiti aplinkybes pagrindžiantys dokumentai arba jų kopijos. Teikiant procesinių dokumentų (priedų) kopijas, svarbus notaro arba advokato patvirtinimas, kadangi oficialiai nepatvirtinus kopijų, teismas atmes ieškinį ir nenagrinės jūsų reikalavimų. Su mūsų pagalba jums nereikės dėl to nerimauti, nes mes patvirtinsime visų dokumentų kopijas, kaip to reikalauja įstatymai. Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo byloje teismui teikiamų dokumentų sąrašas kiekvienu individualiu atveju skiriasi. Tačiau kai užpildysite pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo anketą, mes atskirai įvertinsime jūsų situaciją ir informuosime, kokie konkrečiai dokumentai bus reikalingi jūsų atveju.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo kaina

Pilnamečio vaiko alimentų priteisimo kaina prasideda nuo 100 eurų ir priklauso nuo konkrečios jūsų situacijos aplinkybių bei užsakomų teisinių paslaugų apimties. Norint sužinoti tikslią pilnamečio alimentų priteisimo kainą, jums tereikia užpildyti pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo anketą ir gausite jums skirtą individualų geriausios kainos pasiūlymą.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.