Alimentų priteisimas. Alimentų padidinimas. Alimentai internetu.

Kaip viskas vyksta? Alimentai internetu leidžia sutaupyti, kadangi nereikės vykti pas mus į kontorą privačiai mokamai konsultacijai. Užpildę alimentų anketą, gausite mūsų atsakymą, kokie konkrečiai procesiniai dokumentai bus reikalingi teismui Jūsų atveju. Pageidaujant, reikalingos pažymos iš valstybinių registrų bus surinktos už Jus. Gavę paruoštus dokumentus, turėsite tik juos pasirašyti. Toliau visi parengti procesiniai dokumentai pateikiami teismui, o galutinis rezultatas – teismo sprendimas, kuriuo bus priteisti arba padidinti alimentai. Beje, lengviausias, pigiausias ir greičiausias alimentų priteisimas arba alimentų padidinimas yra bendru sutarimu, todėl mūsų advokatai ir teisininkai visuomet stengiasi, kad bendras sutarimas tarp šalių taptų įmanomas. Norėdami pradėti procesą, galite užpildyti vieną iš anketų: Alimentų priteisimas, Alimentų padidinimas, Pilnamečio vaiko alimentų priteisimas.

Dokumentai reikalingi teismui pateikti žemiau.

 • Kodėl verta rinktis?
 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai. Mūsų klientai visada lieka patenkinti – Mūsų klientų atsiliepimai ✯✯✯✯✯
 • Nesvarbu, kuriame mieste ar šalyje (Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, t.t.) randatės – mes už Jus parengsime reikalingus dokumentus, surinksime visas pažymas ir pateiksime viską teismui.
 • Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas
 • Mūsų advokatai ir teisininkai specializuojasi šeimos teisės bylose, todėl nesunkiai išspręsime visus Jums kilusius klausimus.

Teisinių paslaugų kainos

Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas: 40-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) padidinimas: 80-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimas: 80-120 Eur
Pilnamečio vaiko, kuris yra moksleivis/studentas išlaikymo priteisimas: 40-100 Eur
Prisiteisti vaikų išlaikymo (alimentų) skolą už pastaruosius metus: 50 Eur
Atsiliepimo į ieškinį parengimas: 80-120 Eur
Dėl bendravimo tvarkos su vaiku ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymo parengimas: 50 Eur
 • Ką reikia žinoti apie alimentų priteisimą?
 • Mes padėsime Jums prisiteisti alimentus, nepriklausomai nuo to, ar esate susituokę, išsiskyrę, ar net nebuvote susituokę. Prireikus, padėsime nustatyti tėvystę. Vaiko tėvas privalo prisidėti prie vaiko išlaikymo, todėl nieko nelaukdami kreipkitės dėl alimentų priteisimo ir mes parengsime visus reikalingus dokumentus bei atliksime kitus būtinus teisinius veiksmus. Mūsų kvalifikuoti ir patyrę šeimos teisės specialistai patars ir padės Jums visais iškilusiais alimentų priteisimo klausimais. Dabar vaiko alimentų pritesimas galimas ir internetu.
 • Vienas dažniausiai užduodamų klausimų, kokio dydžio alimentus galima prisiteisti iš vaiko tėvo. Nors orientaciniu vaiko alimentų dydžiu yra laikoma pusė minimalios mėnesinės algos, tačiau teismas ne kiekvienu atveju priteisia būtent tiek. Alimentai vaikui būna priteisiami atsižvelgiant į vaiko poreikius bei tėvų turtinę padėtį. Atitinkamai teismo priteisiami alimentai gali būti didesni arba mažesni už pusę minimalios mėnesinės algos. Jeigu vaiko tėvas neprisideda prie išlaikymo, tuomet alimentų priteisimas teismo keliu užtikrins visišką vaiko poreikių patenkinimą. Pageidaujant, mes iš anksto galėsime įvertinti, kokio dydžio būtų galimas alimentų priteisimas Jūsų situacijoje.
 • Išlaikymas (alimentai) vaikui yra mokamas nuo ieškinio dėl alimentų priteisimo pareiškimo dienos. Tai reiškia, kad vaiko alimentų priteisimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos. O tuo atveju, kai vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie bendro vaiko išlaikymo, Jūs turite teisę reikalauti padengti susidariusį nemokėtų alimentų įsiskolinimą už pastarųjų trijų metų laikotarpį. Jeigu vaiko tėvas epizodiškai prisidėjo prie vaiko išlaikymo, tuomet šia jo prisidėta prie vaiko išlaikymo suma reikalaujamas alimentų įsiskolinimas gali būti sumažintas. Bet kuriuo atveju, esant vaiko išlaikymo įsiskolinimui, alimentų priteisimas bei alimentų įsiskolinimo priteisimas turi būti pareikšti teismui kaip du atskiri reikalavimai.
 • Pageidaujant, kol vyksta bylos dėl alimentų priteisimo nagrinėjimas, teismo galima pareikalauti, jog būtų priteistas laikinas išlaikymas. Taigi įstatymai Jums užtikrina teisę gauti laikiną išlaikymą iš karto nuo kreipimosi į teismą dienos iki bus galutinai išnagrinėtas vaiko išlaikymo klausimas ir priimtas teismo sprendimas.
 • Ką reikia žinoti apie alimentų padidinimą?
 • Alimentų padidinimas galimas iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams. Augant vaikui didėja ir jo poreikiai, todėl vaiko motina turi teisę kreiptis į teismą bei prašyti padidinti vaikui priteisto mėnesinio išlaikymo dydį. Konkretus išlaikymo dydis nėra nustatomas visam laikui, atitinkamai šiandienis alimentų dydis po kelių metų gali nebebūti adekvatus (pakankamas). Jeigu dėl didesnio dydžio nesutariama gražiuoju – reikia kreiptis į teismą dėl alimentų padidinimo.
 • Jeigu priteistas išlaikymas (alimentai) yra nepakankamo dydžio vaiko poreikiams patenkinti, kreipkitės ir mes padėsime Jums padidinti alimentus vaikui. Šiuo metu orientacinis mokomų alimentų vaikui dydis yra laikomas pusė minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tačiau tai tik orientacinis vaiko alimentų dydis, kas reiškia, kad esant didesniems vaiko poreikiams galima reikalauti ir didesnio vaiko išlaikymo. Todėl jeigu vaiko tėvas nepakankamai prisideda prie išlaikymo bei geranoriškai nesutinka mokėti daugiau, mes padėsime Jums pasiekti norimą rezultatą teisminiu keliu. Mūsų patyrę ir kvalifikuoti šeimos teisės specialistai pasiruošę Jums padėti visais alimentų padidinimo klausimais. Be to, pas mus vaiko alimentų padidinimas galimas ir internetu.
 • Keičiantis vaiko poreikiams ir (ar) tėvų turtinei padėčiai, visuomet išlieka teisė reikalauti padidinti priteistų vaiko alimentų dydį. Taigi, padidėjus minimalios mėnesinės algos dydžiui, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, atsiradus tam tikriems sveikatos sutrikimams, papildomiems būreliams, esant kitoms su vaiko poreikių padidėjimu susijusioms aplinkybėms, Jūs atitinkamai galite reikalauti, kad priteistas vaiko alimentų dydis būtų perskaičiuotas ir padidintas. Vaiko alimentų padidinimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos, todėl jeigu nepakanka priteisto išlaikymo vaiko poreikiams patenkinti, su mūsų advokatų ir teisininkų pagalba alimentų padidinimas gali būti pradėtas jau dabar.
 • Ką reikia žinoti apie pilnamečio vaiko alimentų priteisimą?
 • Tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tačiau tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Jeigu pilnamečio vaiko tėvai ar vienas iš jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, toks vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo.
 • Sprendžiant klausimą dėl alimentų pilnamečiui vaikui priteisimo, atsižvelgiama į kriterijus, susijusius su paramos pilnamečiui būtinumu bei tėvų galimybėmis ją teikti. Pirmajai kriterijų grupei priskirtina: sunki vaiko turtinė padėtis, visų protingų galimybių pačiam pasirūpinti reikalingomis lėšomis išnaudojimas (tame tarpe ir valstybės remiamų paskolų gavimo galimybės išnaudojimas), sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Antrajai kriterijų grupei priskirtini kriterijai, pagal kuriuos nustatoma tėvų padėtis: vertinama, ar tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvų ir jų šeimos narių turtinė padėtis, ar patiems tėvams nereikalinga parama, globa ir pan.
 • Taigi, teismas, prieš priteisdamas alimentus pilnamečiui vaikui, turi įvertinti paramos prašančio asmens poreikius: ar jis turi mokėti ir už studijas, ar parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan. Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, pensijos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas.

Reikalingi dokumentai:

 1. Santuokos/ištuokos liudijimas, jei susituokę/išsituokę (kopija);
 2. Vaiko/ų gimimo liudijimo kopijos;
 3. Išrašas iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės apie turimą nekilnojamąjį turtą;
 4. Išrašas iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės apie turimas transporto priemones;
 5. Jūsų asmens dokumento kopija;
 6. Pažyma apie darbo užmokestį (kopija);
 7. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (neprivaloma);
 8. Pažymos iš būrelių ir kitų lankomų užsiėmimų (jei turite).
 9. Kiti papildomi aplinkybes pagrindžiantys dokumentai.

Šis alimentų priteisimo arba alimentų padidinimo byloje teismui reikalingas dokumentų sąrašas kiekvienu individualiu atveju gali skirtis. Tačiau kai užpildysite ir atsiųsite mums anketą su visais reikalingais duomenimis, atskirai įvertinę Jūsų situaciją pranešime, ar dar kokių nors dokumentų papildomai reikės.

Naudingos nuorodos: