Alimentai internetu – greita, patogu, lengva

Alimentai internetu – tai greitas, patogus ir lengvas būdas prisiteisti vaiko išlaikymą arba pasididinti vaiko išlaikymą. Užpildę alimentų priteisimo arba alimentų padidinimo anketą, gausite mūsų atsakymą su teismui reikalingų pateikti dokumentų sąrašu. Pageidaujant, teismui reikalingas pažymas galėsime surinkti už Jus. Gavę Jūsų užpildytą alimentų priteisimo (padidinimo) anketą, mes parengsime teismui ieškinį dėl vaiko išlaikymo pritesimo (padidinimo). Susipažinus su ieškiniu dėl vaiko išlaikymo priteisimo (padidinimo), Jums tereikės pasirašyti gautą ieškinį. Toliau visi parengti procesiniai dokumentai bus pateikti teismui, o galutinis rezultatas – teismo sprendimas, kurio pagrindu bus priteista reikalaujamo dydžio vaiko išlaikymo suma, arba padidintas anksčiau gautas vaiko išlaikymo (alimentų) dydis. Alimentai internetu šiandien yra viena populiariausių formų pasiekti norimą rezultatą. Šia paslauga neteks nusivilti, nes visus procesinius dokumentus rengs kvalifikuoti šeimos teisės advokatai ir teisininkai. Alimentai internetu = GREITA, PIGU, LENGVA.


Alimentų priteisimas

  • Mes padėsime Jums prisiteisti alimentus, nepriklausomai nuo to, ar esate susituokę, išsiskyrę, ar net nebuvote susituokę. Prireikus, padėsime nustatyti tėvystę. Vaiko tėvas privalo prisidėti prie vaiko išlaikymo, todėl nieko nelaukdami kreipkitės dėl alimentų priteisimo ir mes parengsime visus reikalingus dokumentus bei atliksime kitus būtinus teisinius veiksmus. Mūsų kvalifikuoti ir patyrę šeimos teisės specialistai patars ir padės Jums visais iškilusiais alimentų priteisimo klausimais. Dabar vaiko alimentų pritesimas galimas ir internetu.
  • Vienas dažniausiai užduodamų klausimų, kokio dydžio alimentus galima prisiteisti iš vaiko tėvo. Nors orientaciniu vaiko alimentų dydžiu yra laikoma pusė minimalios mėnesinės algos, tačiau teismas ne kiekvienu atveju priteisia būtent tiek. Alimentai vaikui būna priteisiami atsižvelgiant į vaiko poreikius bei tėvų turtinę padėtį. Atitinkamai teismo priteisiami alimentai gali būti didesni arba mažesni už pusę minimalios mėnesinės algos. Jeigu vaiko tėvas neprisideda prie išlaikymo, tuomet alimentų priteisimas teismo keliu užtikrins visišką vaiko poreikių patenkinimą. Pageidaujant, mes iš anksto galėsime įvertinti, kokio dydžio būtų galimas alimentų priteisimas Jūsų situacijoje.
  • Išlaikymas (alimentai) vaikui yra mokamas nuo ieškinio dėl alimentų priteisimo pareiškimo dienos. Tai reiškia, kad vaiko alimentų priteisimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos. O tuo atveju, kai vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie bendro vaiko išlaikymo, Jūs turite teisę reikalauti padengti susidariusį nemokėtų alimentų įsiskolinimą už pastarųjų trijų metų laikotarpį. Jeigu vaiko tėvas epizodiškai prisidėjo prie vaiko išlaikymo, tuomet šia jo prisidėta prie vaiko išlaikymo suma reikalaujamas alimentų įsiskolinimas gali būti sumažintas. Bet kuriuo atveju, esant vaiko išlaikymo įsiskolinimui, alimentų priteisimas bei alimentų įsiskolinimo priteisimas turi būti pareikšti teismui kaip du atskiri reikalavimai.
  • Pageidaujant, kol vyksta bylos dėl alimentų priteisimo nagrinėjimas, teismo galima pareikalauti, jog būtų priteistas laikinas išlaikymas. Taigi įstatymai Jums užtikrina teisę gauti laikiną išlaikymą iš karto nuo kreipimosi į teismą dienos iki bus galutinai išnagrinėtas vaiko išlaikymo klausimas ir priimtas teismo sprendimas.

Alimentų padidinimas

  • Alimentų padidinimas galimas iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams. Augant vaikui didėja ir jo poreikiai, todėl vaiko motina turi teisę kreiptis į teismą bei prašyti padidinti vaikui priteisto mėnesinio išlaikymo dydį. Konkretus išlaikymo dydis nėra nustatomas visam laikui, atitinkamai šiandienis alimentų dydis po kelių metų gali nebebūti adekvatus (pakankamas). Jeigu dėl didesnio dydžio nesutariama gražiuoju – reikia kreiptis į teismą dėl alimentų padidinimo.
  • Jeigu priteistas išlaikymas (alimentai) yra nepakankamo dydžio vaiko poreikiams patenkinti, kreipkitės ir mes padėsime Jums padidinti alimentus vaikui. Šiuo metu orientacinis mokomų alimentų vaikui dydis yra laikomas pusė minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tačiau tai tik orientacinis vaiko alimentų dydis, kas reiškia, kad esant didesniems vaiko poreikiams galima reikalauti ir didesnio vaiko išlaikymo. Todėl jeigu vaiko tėvas nepakankamai prisideda prie išlaikymo bei geranoriškai nesutinka mokėti daugiau, mes padėsime Jums pasiekti norimą rezultatą teisminiu keliu. Mūsų patyrę ir kvalifikuoti šeimos teisės specialistai pasiruošę Jums padėti visais alimentų padidinimo klausimais. Be to, pas mus vaiko alimentų padidinimas galimas ir internetu.
  • Keičiantis vaiko poreikiams ir (ar) tėvų turtinei padėčiai, visuomet išlieka teisė reikalauti padidinti priteistų vaiko alimentų dydį. Taigi, padidėjus minimalios mėnesinės algos dydžiui, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, atsiradus tam tikriems sveikatos sutrikimams, papildomiems būreliams, esant kitoms su vaiko poreikių padidėjimu susijusioms aplinkybėms, Jūs atitinkamai galite reikalauti, kad priteistas vaiko alimentų dydis būtų perskaičiuotas ir padidintas. Vaiko alimentų padidinimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos, todėl jeigu nepakanka priteisto išlaikymo vaiko poreikiams patenkinti, su mūsų advokatų ir teisininkų pagalba alimentų padidinimas gali būti pradėtas jau dabar.

Pilnamečio vaiko alimentų priteisimas

  • Tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tačiau tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Jeigu pilnamečio vaiko tėvai ar vienas iš jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, toks vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo.
  • Sprendžiant klausimą dėl alimentų pilnamečiui vaikui priteisimo, atsižvelgiama į kriterijus, susijusius su paramos pilnamečiui būtinumu bei tėvų galimybėmis ją teikti. Pirmajai kriterijų grupei priskirtina: sunki vaiko turtinė padėtis, visų protingų galimybių pačiam pasirūpinti reikalingomis lėšomis išnaudojimas (tame tarpe ir valstybės remiamų paskolų gavimo galimybės išnaudojimas), sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Antrajai kriterijų grupei priskirtini kriterijai, pagal kuriuos nustatoma tėvų padėtis: vertinama, ar tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvų ir jų šeimos narių turtinė padėtis, ar patiems tėvams nereikalinga parama, globa ir pan.
  • Taigi, teismas, prieš priteisdamas alimentus pilnamečiui vaikui, turi įvertinti paramos prašančio asmens poreikius: ar jis turi mokėti ir už studijas, ar parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan. Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, pensijos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas.

Paspaudę nuorodą, sužinosite daugiau apie: