Tėvystės nustatymas

LR civilinis kodeksas numato, jeigu vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą.

Svarbiausias įrodymas tėvystės nustatymo bylose yra DNR testas. Paėmus DNR mėginius iš įtariamo tėvo ir vaiko, galima 99,99% ir didesniu tikslumu nustatyti, ar konkretus žmogus yra vaiko tėvas. Nors DNR tyrimo negalima atlikti priverstinai, tačiau vyro atsisakymas (be svarbių priežasčių) paprastai leidžia daryti prielaidą, jog jis pripažįsta tėvystę. Todėl jeigu abejojate, jog esate tėvas, neverta vengti DNR tyrimo.

LR civiliniame kodekse išvardinti tėvystės nustatymo pagrindai. Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizės dėl giminystės ryšio išvados) ir kitos LR civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai ir kiti įrodymai. Atkreiptinas dėmesys, kad reikia skirti atliktų ekspertizių įrodomąją galią: ekspertizės, atliktos asmenų prašymu, dėl skirtingos tyrimui pateiktos medžiagos ir konfidencialumo negali būti laikomos patikimais įrodomais. Patikimi įrodymai gali būti teismo paskirtos ekspertizės, atliekamos Teismo medicinos instituto DNR laboratorijos, Policijos departamento prie VRM Kriminalinės policijos Kriminalistinių ekspertizių tarnybos ir Žmogaus genetikos centro.


Tėvystės (motinystės) nuginčijimas

LR civiliniame kodekse numatoma tvarka, pagal kurią galima pripažinti, jog vaiko gimimo įraše nurodyti tėvų ar vieno iš jų duomenys įrašyti neteisingai, kad juos būtų galima išbraukti. Todėl kol nėra pripažinta, kad vaiko gimimo įraše nurodyti neteisingi tėvų duomenys, asmenys, nurodyti vaiko gimimo įraše kaip tėvai, jais ir laikomi nuo pat vaiko gimimo.

Atkreiptinas dėmesys, jog duomenis vaiko gimimo įraše apie motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka, o vaiko gimimo įraše nurodytų duomenų apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, negalima nuginčyti.

LR civiliniame kodekse nurodyti tėvystės (motinystės) nuginčijimo pagrindai. Kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, tai tėvystę (motinystę) nuginčyti galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas. Nuginčyti motinystę ar tėvystę, pripažintą pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, galima tik įrodžius, kad vaiko motina ar tėvas nėra biologiniai tėvai.

Kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo suinteresuoti asmenys gali per vienerius metus. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. LR civilinis kodeksas numato šio senaties termino skaičiavimo išlygą, jeigu asmenys, įrašyti kaip vaiko motina ar tėvas, apie tokį įrašą sužinojo būdami nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje arba ribotai veiksnūs šioje srityje, vienerių metų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jie sulaukė pilnametystės arba tapo veiksnūs šioje srityje.

Praleidus aukščiau nurodytą ieškinio senaties terminą, net po DNR testo, kuris įrodytų, jog tikrai nesate tėvas, tai dar nereikš, kad teismas nuginčys tėvystę. Taip yra, kadangi Lietuvoje “tėvas” suprantama plačiau nei vien biologinis tėvas. Jeigu auginote vaiką kaip savo, užsimezgė ryšys ir tėvystės neginčijote – tai teismas gali ir laikyti jus tėvu, net jei nesate biologinis tėvas. Todėl net po skyrybų iš Jūsų gali būti priteisti alimentai (išlaikymas) ne savo vaikui.

Kita vertus, remiantis teismų praktika, jeigu nesusiformavo tėvo-vaiko ryšys arba jeigu buvo tam tikrų rimtų aplinkybių, dėl kurių negalėjote kreiptis dėl tėvystės pripažinimo anksčiau, tai gali būti pagrindu atnaujinti minėtą vienerių metų terminą.


Reikalingi dokumentai

  1. Vaiko gimimo pažymėjimas;
  2. Vaiko gimimo įrašas;
  3. Kiti papildomi dokumentai.

Kainos

  • Tėvystės (motinystės) nustatymas 80 Eur
  • Tėvystės (motinystės) nuginčijimas 80 Eur
  • +Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas 40-60 Eur

Apie alimentų priteisimą skaitykite paspaudę šią nuorodą alimentai vaikui.