VEDYBINĖ SUTARTIS

  • Konsultuojame vedybinių sutarčių sudarymo klausimais;
  • Rengiame ikivedybines bei povedybines sutartis;
  • Atstovaujame teisme, notarų biure ir valstybės institucijose.


Vedybų sutartis – sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant atskirai. Šia sutartimi sutuoktinių turtas (įgytas prieš santuoką bei gyvenant santuokoje) gali būti apibrėžtas pagal jų sutarimą: kaip kiekvieno jų asmeninė, bendroji jungtinė arba bendroji dalinė nuosavybė.

Vedybinės sutartys skirstomos į ikivedybines (sudaromos iki santuokos įregistravimo) ir povedybines (sudaromos bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo). Ikivedybinė sutartis įsigalioja nuo santuokos įregistravimo dienos, o povedybinė – nuo šios sutarties sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Vedybinės sutartys galioja tik jas notariškai patvirtinus bei įregistravus Sutarčių registre.

Vedybų sutarties nesudariusių sutuoktinių, kurie kreipiasi į teismą dėl santuokos nutraukimo, turtui taikomas įstatymų nustatytas turto teisinis režimas. Koks turtas, įgytas santuokos metu, pripažįstamas asmenine nuosavybe, nurodyta LR civilinio kodekso 3.89 straipsnio 1 dalyje. Neturint vedybų sutarties ir pradėjus skyrybų procesą, bylinėjimosi procesas gali trukti net kelis metus ir brangiai kainuoja. Tuo tarpu vedybų sutartys palengvina skyrybų procesą, kadangi teismui nebereikia spręsti turto padalijimo klausimo. Dėl to teismo procesas tampa greitesniu ir pigesniu.

Sudarant vedybų sutartis, dažniausiai pasidalijamas nekilnojamasis turtas, kelių transporto priemonės, pinigai, vertybiniai popieriai, aptariamos kredito grąžinimo sąlygos santuokos nutraukimo atveju. Vedybų sutartyje gali būti nustatyta, jog viena iš nurodytų turto teisinio režimo rūšių bus taikoma visam turtui arba tik tam tikrai jo daliai ar tik konkretiems daiktams. Be to, vedybų sutartyje gali būti nustatytos ir kitos turtinės teisės bei pareigos, susijusios su turto tvarkymu, sutuoktinių tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes, bei aptarti kiti klausimai, susiję su sutuoktinių tarpusavio turtiniais santykiais.

SUSISIEKTI

© Visos teisės saugomos - skyrybu-juristai.lt

 .